Merkel aukar bistanden til flyktningar og migrantar

Statsminister i Tyskland Angela Merkel lovar å gi 468 millionar kroner i middel til flyktningorganisasjonane UNHCR og IOM innan utgangen av 2017. 
utenriks

Den tyske statsministeren seier ho vil auke bistanden til flyktninghjelp og jobbe for politisk stabilitet i Libya.

– Det er framleis mykje arbeid som ligg framfor oss, sa Merkel på ein pressekonferanse ho heldt saman med leiarane for både høgkommissæren for flyktningar i FN (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Tyskland opna grensene under flyktningkrisa i 2015, og rundt 890.000 migrantar og flyktningar kom til landet dette året. Etter at EU inngjekk ein avtale med Tyrkia om å la flyktningar og migrantar bli i landet, har talet som har komme til Tyskland, blitt stadig mindre. No håpar Merkel ein liknande avtale kan gjerast med Libya.

Ho understreka også at politisk stabilitet i Libya er naudsynt for å kunne stanse straumen av migrantar til Europa.

(©NPK)