Fugleinfluensa på Filippinane – 200.000 fuglar skal slaktast

Filippinane har fått sitt første utbrot av fugleinfluensa. 200.000 fuglar som ein mistenkjer å ha sjukdommen, skal slaktast. 
utenriks

Det er ikkje meldt om nokre tilfelle av smitte til menneske, og fuglane blir slakta for å hindre spreiing.

– Vi vil ikkje at sjukdommen skal spreie seg. Slaktinga skal gjennomførast på tre dagar, seier Emmanuel Pinol, i landbruksdepartementet.

Fuglane som skal slaktast, har blitt funne innanfor ei strekning på éin kilometer, i seks ulike gardar nord i den nordlege delen av Pampangaprovinsen. Ifølgje Pinol har 35.000 fuglar døydd som følgje av ein variant av sjukdommen kalla H5. Bøndene unnlét å rapportere fugledødsfalla med ein gong dei skjedde, fordi dei ikkje trudde det dreidde seg om fugleinfluensa.

Styresmaktene har starta etterforsking for å finne ut kor sjukdommen stammar frå, og meiner smugla ender frå Kina eller trekkfuglar kan vere årsaka.

(©NPK)