Oljefondet investerer i kontoreigedom i Berlin

Eigedomsforvaltninga til Noregs Bank har vedteke å kjøpa eit kontorbygg i sentrum av Berlin for 4 milliardar kroner.
utenriks

Eigedommen som omfattar 52.000 kvadratmeter, ligg på hjørnet av gatene Axel Springer strasse og Zimmerstrasse. Prisen er 425 millionar euro, som skal betalast når bygningen er ferdigstilt hausten 2019. Betalinga skal skje både gjennom sal og tilbakeleige. Både seljar og framtidig leigetakar er mediekonsernet Axel Springer SE.

Noregs Bank Investment Management forvaltar oljefondet på vegner av Finansdepartementet, som står som formell eigar av fondet på vegner av det norske folk.

Inntil 7 prosent av fondet kan investerast i unotert eigedom. Oljefondet har investert i kontor- og handelseigedommar i utvalde byar over heile verda, i tillegg til såkalla logistikkeigedommar som er knytt til globale distribusjonskjeder.

Måndag låg marknadsverdien til oljefondet på 7.936 milliardar kroner.

(©NPK)