ATP gjer ikkje som WTA – vil halde turneringar i Kina

Det internasjonale tennisforbundet for menn (ATP) vil halde fram med å avvikle turneringar i Kina trass i saka med Peng Shuai, der WTA har sett foten ned.
sport

Det seier ATP-sjef Andrea Gaudenzi i ei fråsegn.

– Situasjonen rundt Peng Shuai held fram med å vekkje alvorleg uro i og utanfor sporten vår. Svara har så langt vore utilstrekkelege. Vi oppmodar igjen til ei linje med open kommunikasjon mellom spelaren og WTA for å få eit klarare bilete av situasjonen hennar, seier han.

Det er knytt stor uro til Pengs situasjon etter at ho førre månad tilsynelatande forsvann etter å ha skulda eks-visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep.

Seinare er Peng observert offentleg, og ho hadde ein videosamtale med IOC (Den internasjonale olympiske komiteen) 21. november, men det er uklart om ho er trygg og fri.

Torsdag kunngjorde IOC at det er gjennomført ein ny videosamtale med Peng onsdag, og at det er planlagt eit personleg møte i januar.

ATP skal likevel avvikle tennisturneringar i landet så lenge koronasituasjonen gjer det mogleg. Forbundet opplyser at dei vil halde fram med å følgje situasjonen nøye.

– Vi veit at sport kan ha ein positiv innverknad på samfunnet og trur generelt at å ha eit globalt nærvær gir oss dei beste høva til å skape moglegheiter og å påverke, seier Gaudenzi.

ATP har planlagt turneringar mellom anna i Shanghai og Beijing neste år.

– Svært bekymra

Onsdag reagerte det internasjonale tennisforbundet for kvinner, WTA, på Peng-situasjonen ved å droppe turneringar i Kina og Hongkong.

– Eg kan ikkje sjå korleis eg kan be idrettsutøvarane våre om å konkurrere der når Peng Shuai ikkje har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatande har vorte pressa til å motseie påstanden sin om seksuelle overgrep. Gitt den situasjonen vi er i no, er eg også svært bekymra for risikoen spelarane våre og dei tilsette kan møte viss vi skulle halde turneringar i Kina i 2022, skreiv WTA-direktør Steve Simon.

Den kinesiske regjeringa fnyser av WTA-boikotten og har stempla heile Peng-saka som «vondsinna hype».

– Kina er sterkt imot handlingar som politiserer sport, uttaler utanriksdepartementet i landet torsdag.

Stjernestøtte

WTA får derimot støtte frå nokre av dei største stjernene til tennissporten, blant dei dei tidlegare verdseinarane Martina Navratilova og Billie Jean King.

– Ei modig avgjerd av Steve Simon og WTA, der dei set prinsipp framfor pengar og står opp for kvinner overalt, og særleg for Peng Shuai, skriv Navratilova på Twitter.

Også den noverande mannlege verdseinaren, Novak Djokovic, har uttrykt støtte til tennisorganisasjonen.

– Eg støttar standpunktet til WTA fullt ut, sidan vi ikkje har tilstrekkeleg informasjon om Peng Shuai og tilstanden hennar, sa han nyleg i samband med Davis Cup-sluttspelet i Madrid.

(©NPK)