Korona-avgrensingar for idretten i Oslo blir fjerna

Lokale avgrensingar for idretts-, fritidsaktivitetar og fritidsklubbar i Oslo, innandørs og utandørs, blir frå fjerna og med onsdag 16. juni.
sport

Det opplyste kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) på ein pressekonferanse tysdag. Dermed er det dei nasjonale reglane som er gjeldande.

Det betyr mellom anna at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, og dei treng heller ikkje å stelle seg til tilrådinga om éin meters avstand.

Når det gjeld vaksne over 20 år, kan dei drive organisert trening og annan aktivitet innandørs i grupper på inntil 20 personar, utandørs inntil 30 personar, så lenge dei steller seg til éinmeterskrivet.

Frå 17. juni vil breiddefotballspelarane i hovudstaden òg truleg kunne setje i gang med treningar utan avstandsavgrensing. Det har tidlegare vorte kommunisert at vil skje om smittesituasjonen tillèt det.


(©NPK)