NFF følgjer etter Danmark og Sverige – set krav til Fifa og Qatar

Danmarks og Sveriges fotballforbund har sendt eit brev til Fifa der dei rettar ei rekkje krav til forbetringar rundt Qatar-VM i 2022. NFF vil følgje etter.
sport

Danske Politiken skriv at Danmark er den første nasjonen til å sende offentlege krav i brev til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og president Gianni Infantino i kjølvatnet av markeringane under siste landskamprunde.

Sveriges Fotballforbund har òg sendt eit brev til Fifa om det same.

Norges Fotballforbund stadfestar overfor TV 2 at forbundet vil komme med same bodskap over Fifa.

– Ja, dette er ein del av eit felles nordisk initiativ. NFF sender òg brev, skriv Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF i ei tekstmelding til TV 2.

Dei nordiske fotballforbunda skal besøkje Qatar saman i desember.

I brevet til danskane krev dei mellom anna forbetring av rettane til gjestearbeidarar og menneskerettar generelt. Dei krev at begge kjønn får tilgang til stadiona, og at det blir ytrings- og pressefridom og rett til å demonstrere.

Måndag vart det òg kjent at det såkalla «Qatar-utvalet» i norsk fotball har hatt eit digitalt videomøte med Hassan Al Thawadi, toppsjefen for den omstridde meisterskapen.

– Eg kan fortelje at i utvalet er vi no inne i ein fase der vi har kartlagt alle fakta. Vi har stilt spørsmål; Kva var situasjonen i Qatar, kva er situasjonen i Qatar, kva planar har dei for endring knytte til VM i fotball og landa elles, som vedkjem arbeidarane, seier Sven Mollekleiv til VG.

(©NPK)