Glimt reiser på treningsleir – meiner Spania er smittemessig tryggare enn Noreg

Regjerande seriemeister Bodø/Glimt skal lade opp til årets fotballsesong i Spania. Reisa blir teken etter grundige interne vurderingar.
sport

Bodø-klubben skriv på nettsidene sine tysdag at spelarane og støtteapparata til klubben allereie torsdag set kursen mot varmare strøk.

Det skjer samtidig som at norske styresmakter akkurat no rår mot reiser til utlandet som følgje av koronasituasjonen.

«Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, NTF og kommunale smittevernmyndigheter», skriv fjorårets suverene ligameistrar.

Glimt argumenterer vidare med at klubben står overfor ein sportsleg svært viktig sesong, og viser til at spelartroppen sidan nyttår har vore to periodar i karantene som følgje av intern koronasmitte.

«I den grad klubben på ny skulle komme i en tilsvarende situasjon, vil dette forringe klubbens muligheter til å kunne forberede seg til kommende sesong på en tilfredsstillende måte. Klubben har derfor sett det som nødvendig å gjøre det vi kan for å optimalisere treningshverdagen til vårt A-lag, samt sikre at vi gjør det vi kan for å unngå smitte inn mot seriestart og viktige kvalifiseringskamper til Champions League», heiter det i meldinga.

Grundige vurderingar

Opphaldet i Spania er i første omgang planlagt å vare til 15. mars, men klubben opplyser at han vil gjere løpande vurderingar om å forlengje opphaldet «dersom det viser seg å være behov for dette».

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune gir støtta si til planane. Han meir enn antydar at det smittevernmessig er tryggare å opphalde seg i Spania enn i Bodø.

– Bodø/Glimt har gjort gode og grundige vurderingar, og dei har presentert ein plan for gjennomføring av eit slikt treningsopphald som tek vare på alle nødvendige omsyn til smittevern. Det å kunne dra til ein stad og leve i slike isolerte omgivnader vil vere den beste måten for klubben å unngå smitte, seier han i ei fråsegn.

– Det er sjølvsagt viktig at dei ved retur til Noreg igjen følgjer dei reglar og retningslinjer som vil vere på dette tidspunkt i forhold til testing og karantene, legg Hagen til.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund stadfestar overfor NTB at han er kjend med planane. Han opplyser at fleire kan komme til å gjere som Glimt.

– Eg kjende sjølvsagt til det. Utgangspunktet er at det er krevjande i Noreg sånn som det er no. Eg skjønar veldig godt at laga må førebu seg på ein god måte til sesongstart og for somme lag då til europacup. Det er fleire norske lag som vurderer det same no, men dei reiser sjølvsagt innanfor smittevernreglane og har full respekt for innreisekarantene, men det er ingen som bryt noko lovverk eller restriksjonar her, seier fotballtoppen.

Smitteverntiltak

Vurderingane rundt om det er tryggare å opphalde seg i Spania enn i Bodø, vil ikkje Bjerketvedt gå inn på.

– Eg kan ikkje gå inn på kva vurderingar Bodø/Glimt har lagt til grunn. Det må dei svare på sjølv, seier han til NTB.

Glimt opplyser at ei rekkje forholdsreglar er tekne for at smittevernet skal vere godt teke vare på på Spania-reisa. Reise med charterfly, transport til og frå flyplassen i eigne innleidde bussar og krav til negativ virustest hos bussjåføren er tre av grepa som blir tekne.

«Alle ansatte på hotellet skal dokumentere negative PCR-tester, bruke munnbind og holde nødvendig avstand til våre spillere, trenere og støtteapparat», skriv dei regjerande seriemeistrane vidare.

I forkant av kvar treningskamp under reisa skal det vere avtalt at både motstandarlag og støtteapparat må ha avlagt negativ PCR-test.

Glimt skriv at laget ved retur til Noreg vil imøtekomme og tilpasse seg alle dei reglane og retningslinjene som gjeld testing og karantene frå norske styresmakter på dette tidspunktet.

(©NPK)