Hopplandslaget må kutte sju millionar kroner som følgje av pandemien

Koronapandemien gjer at hopplandslaget blir pålagt å kutte sju millionar kroner. Premiepengane til utøvarane blir skjerma.
sport

Styret i Skiforbundet har vedteke av hoppbudsjettet må reduserast frå 31 til i underkant av 24 millionar kroner.

Sportssjef Clas Brede Bråthen stadfester kuttet overfor VG og opplyser at budsjettkuttet får konsekvensar «over heile fjøla». Onsdag skreiv Dagbladet at budsjettet måtte kuttast til mellom 22 og 24 millionar kroner.

Likevel er det avgjort at premiepengane til utøvarane blir skjerma. Ifølgje avisa er løna til hopparane basert på premiepengar, bonusar frå utstyrsprodusentar og private sponsorar.

– Premiepengane har vore diskuterte under møte i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Og det er det siste vi vil kutte i. Det er utøvarane som er verdien vår, og då kan vi ikkje ta frå dei levebrødet. Det blir som den klassiske øvinga å sitje med motorsag og skjere på den greina du sit på, seier Bråthen til VG.

Hoppgreina i Skiforbundet hadde 6,2 millionar kroner i underskot i 2019. Ei sentral årsak var at samarbeidet med Kina vart avslutta.

Verdscupen førre sesong vart avslutta fire renn før slutt som følgje av pandemien. I tillegg er skiflygings-VM i slovenske Planica utsett frå mars til desember.

Hopplandslaga for komande sesong blir presenterte i byrjinga av juni. Verdscupen skal etter planen starte 21. november for herrane og 5. desember for kvinnene.

(©NPK)