Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Magnus Carlsen skal framleis representere Noreg i internasjonale meisterskapar og turneringar sjølv om han har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund.
sport

I ei pressemelding send fredag skriv Norges Sjakkforbund (NSF) at forbundet fekk ei melding frå Magnus Carlsens far Henrik Carlsen 30. september. Der stod det mellom anna dette:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne så raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

Fide er Det internasjonale sjakkforbundet.

Carlsen var i møte med sentralstyret i NSF allereie 11. juli, nokre dagar etter kongressen i forbundet 7. juli. Ifølgje NSF skal verdsmeisteren allereie då ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

I pressemeldinga heiter det:

– Carlsen grunngir si utmelding med at eit stort fleirtal på NSF-kongressen i år hadde eit anna syn enn han på den såkalla Kindred-saka, der kongressen med eit klart fleirtal stemte nei til å inngå ein avtale med selskapet Kindred. I situasjonen sånn som den er no finn han det naturleg å melde seg ut. Han ser likevel ikkje bort frå at det kan vere aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på eit seinare tidspunkt.

Henrik Carlsen kunngjer at Magnus har sett pris på NSFs praktiske bistand i samband med utmeldingsprosessen, mellom anna ved å sikre at han framleis kan representere Noreg i internasjonale meisterskapar og turneringar.


(©NPK)