Fotballkrets ber politiet om hjelp til å takle netthets blant unge

Leiar Jan-Roar Saltvik i Trøndelag fotballkrets seier at problemet med netthets i ungdomsfotballen har vorte så stort at dei har bedt politiet om råd.
sport

Konfliktar som burde ha vorte etterlatne på fotballbana, blir no tekne vidare på internett, seier Saltvik til Adresseavisen.

– Vi bruker mykje tid på saker som handlar om netthets, rasisme, sjikanerande sms-ar og e-postar. Vi ser ei åtferd som har vorte tøffare, meir usaklege og meir retta mot enkeltpersonar, fortel Saltvik, som har bedt politiet om råd.

Han anslår at dei har jobba med eit titals rapporterte tilfelle av netthets dei siste åra, men legg til at det er store mørketal. I nokre tilfelle har spelarar 14-15-årsalderen vorte utestengde frå treningar eller kampar som straff.

Ei av sakene handlar om ein dommar som fekk tilsendt rasistiske kommentarar. Ei anna sak er om ein spelar som vart homohetsa etter å ha vorte valt ut framfor ein medspelar.

Politioverbetjent Jan Erik Mihle er glad for at fotballkretsen varslar om problemet.

– Strategien vår er å jobbe førebyggjande. Vi skal vere ein støttespelar for alle frivillige foreiningar og vil hindre at dette går så langt at forhold må meldast, seier Mihle.

(©NPK)