NNPF fryktar medlemsliste hamnar på avvegar

Justisdepartementet delte ut ei liste over rundt 3.000 polititilsette i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). NNPF vurderer å klage til Datatilsynet.
innenriks

Medlemskontingenten til dei polititilsette som er medlem i den ideelle organisasjonen, blir trekt over lønnsslippen. 

Politidirektoratet sa nei til innsyn, men etter ei klage godkjende Justisdepartementet innsynskravet og delte ut lista, skriv Bergens Tidende. Det var Politiforum som først omtalte saka. 

– NNPF oppfattar utlevering av den samla lista over lønnstrekk som ulovleg og eit grovt brot på personvernet til rundt 3.000 av medlemmene våre, seier leiar Jan-Erik Bresil i NNPF. 

Han seier det kan bli aktuelt å klage til Datatilsynet.

– Eg blir forbanna

Fleire politifolk som har fått namnet sitt utlevert, reagerer kraftig på utleveringa, skriv Politiforum.

Dei set spørsmålsteikn ved om Justisdepartementet veit kva dei har gjort, med tanke på at politifolk som jobbar opp mot tunge kriminelle miljø og med vilje held ein låg profil, no får namnet sitt utlevert.

– Eg blir forbanna når nokon set tryggleiken til kollegaene mine i fare, seier ein polititilsett som har namnet sitt på lista.

– Eg mistar jobben min viss eg gir ut telefonnummeret til ein av kollegaene mine. Men Justisdepartementet gir ut ei liste med fullt namn, seier ho.

Fagforeininga Politiets Fellesforbund Vest fryktar at lista kan komme på avvegar, og at kriminelle miljø kan misbruke informasjonen.

– Komplett uforståeleg

I ein e-post til BT skriv Justisdepartementet at dei vurderte klaga på avslaget til direktoratet på innsynskravet opp mot offentleglova.

– Vår vurdering kjem fram av avgjerda i klagesaka, og vi har ingen tilføyingar å komme med til denne, skriv Justisdepartementet til BT, som har søkt om innsyn i avgjerda, men enno ikkje fått svar.

Frps Per-Willy Amundsen, som leier Stortingets justiskomité, meiner det er sjokkerande og komplett uforståeleg korleis Justisdepartementet har opptredd i saka. 

– Éin ting er det personvernmessige, samtidig som det har eit klart risikoperspektiv ved seg. Departementet har her etter mi vurdering svikta totalt. Vi kjem til å ta opp saka med justisministeren for å få vite på kva grunnlag denne avgjerda vart teken, seier han.

(©NPK)