FHI meiner også kvinner under 30 bør velje Pfizers vaksine

FHI har tilrådd menn under 30 år å velje Pfizers koronavaksine i staden for Modernas, men no gjeld tilrådinga òg for kvinner i same alder.

Smitteverndirektør Geir Bukholm og FHI tilrår no også kvinner under 30 år å velje Pfizers koronavaksine i staden for Modernas.   Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

innenriks

Dette går fram av eit informasjonsbrev signert smitteverndirektør Geir Bukholm og avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI som vart send til kommunane i landet, helseføretak og statsforvaltarar tysdag, skriv Dagbladet.