1.996.697 nordmenn har fått tredje dose med koronavaksine

1.996.697 personar er vaksinerte med tredje dose av koronavaksine i Noreg, viser FHIs statistikk onsdag. 4.294.792 personar har fått første dose og 3.945.411 har fått andre.
innenriks

37 prosent av befolkninga over 18 år har dermed fått tredje dose, medan høvesvis 79,7 og 73,2 prosent av befolkninga har fått dose ein og to.

For befolkninga over 18 år for dose ein og to er delen høvesvis 92,8 og 89,6 prosent.

Førebels blir ikkje dose tre gitt til ungdom under 18 år. Blant personar i alderen 16–17 år har 96,3 prosent fått første dose, og 82 prosent har fått andre dose.

I alderen 12–15 år er delen høvesvis 78,5 og 2,4 prosent.

Førebels har FHI registrert at 1.310 personar fekk første dose tysdag, 3.270 personar fekk andre dose og 58.222 personar fekk tredje dose.

Dei som har gitt første dose til størst del av befolkninga over 18 år, er Trøndelag (93,9 prosent) og Innlandet (93,4 prosent). Lågast del er i Troms og Finnmark (91 prosent) og Oslo (91,2 prosent). For andre dose ligg fylka Trøndelag (91,7 prosent) og Innlandet (91 prosent) best an, og for tredje dose ligg Vestfold og Telemark (40,5 prosent) og Innlandet (40,3 prosent) best an.

Noreg starta koronavaksinasjonen 27. desember 2020. Vaksinane til Pfizer og Moderna blir i dag nytta, men ein kan òg søkje om å få Janssen-vaksinen. Noreg valde å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i mars.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

(©NPK)