Atmosfærisk elv gir flaum av farevarsel

Vêrtypen «atmosfærisk elv» vart varsla før helga, og no kjem farevarsla på løpande band: Enorme regnmengder kan føre til jord-, sørpe- og flaumskred.

  Foto: Illustrasjonsfoto Annika Byrde / NTB / NPK

innenriks

Vêrfenomenet er ei lang og smal sone med vassdamptransport, der vassdampen har opphavet sitt i tropiske område, ifølgje Meteorologisk institutt.