Lønnsveksten for akademikarane har henta seg inn etter pandemiåret

Teknologane og realistane i Tekna hadde ein god lønnsvekst i år, meiner akademikarforeininga. Arbeidsmarknaden er på full fart igjen, seier Tekna-presidenten.
innenriks

Teknas lønnsstatistikk for 2021 viser ein vekst i gjennomsnittslønn i privat sektor på 3,6 prosent - 4,3 prosent i staten og 2,7 prosent i kommunane.

– Det er viktig og rett at lønnsveksten for Teknas medlemmer er god i år. Økonomien har stabilisert seg og etterspurnaden etter teknologisk arbeidskraft og kompetanse er stor, seier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Marknaden er i ferd med å ta igjen etterslepet frå 2020, meiner han. Byrjarlønna for Teknas medlemmer var i 2021 på 571.911 kroner i privat sektor, 509.711 kroner i staten og 554.140 kroner i kommunane.

(©NPK)