SV krev kontantstøtte for å hjelpe folk med straumrekninga

Skyhøge straumprisar får opposisjonen til å reagere. SV vil ha med regjeringa på ei kontantstøtte for å hjelpe folk med rekninga.
innenriks

– No må regjeringa setje seg ned med SV og finne løysingar for korleis vi kan gi økonomisk støtte til folk som treng hjelp til å betale straumrekninga, sa Lars Haltbrekken (SV) til NRK onsdag kveld.

– No må regjeringa setje seg ned med SV og finne løysingar for korleis vi kan gi økonomisk støtte til folk som treng hjelp til å betale straumrekninga, sa Lars Haltbrekken (SV) til NRK onsdag kveld.

Fleire parti på Stortinget har varsla forslag i samband med finansdebatten på torsdag. SV jobbar òg med eit forslag, opplyser Haltbrekken.

– Det vil vere ei kontantutbetaling, som blir gitt til personar og familiar som strevar med straumrekninga. Dette må omfatte fleire enn dei som får bustøtte, seier Haltbrekken til NTB.

Stort fleirtal

– Det er no eit stort fleirtal på Stortinget for å gjere noko for å hjelpe folk som slit med straumrekninga. Vi reknar med at regjeringa vil setje seg ned med oss og finne løysingar som hjelper folk, seier Haltbrekken

Han skisserer ei løysing med ei støtteordning som blir gitt til alle som tener under eit visst beløp, cirka 500-600.000 kroner.

– Vi tenkjer at det hastar, det bør på plass før jul, seier han.

Utbetalinga vil dermed skje over budsjettet fór i år, ikkje for 2022. 2021-budsjettet skal gjennom ei såkalla nysaldering på Stortinget før jul.

Mange forslag

Så godt som alle opposisjonspartia på Stortinget har lansert forslag for å hjelpe folk i møte med dei høge straumprisane som er varsla å halde fram gjennom vinteren. Dermed kan det bli fremja ei rekkje forslag i samband med finansdebatten i Stortinget torsdag.

* Frp foreslår å betale 4.000 kroner i straumstøtte til kvar husstand i Noreg.

* Venstre, Høgre og KrF foreslår å gi studentar 1.000 kroner ekstra i stipend, ifølgje VG.

* Dei tre tidlegare regjeringspartia foreslår òg ei ny straumhjelpsordning på 2,9 milliardar kroner. Den vil gi 750 kroner per person i hushald som tener under 1,2 millionar kroner, ifølgje NRK.

* Raudt vil foreslå å gi dei ekstra momsinntektene og det auka utbyttet frå Statkraft til befolkninga, ifølgje E24.

* MDG foreslår i det alternative statsbudsjettet sitt for neste år å dele ut heile overskotet frå Statkraft, som er anslått å bli 5 milliardar, til alle nordmenn.

Bustøtte og elavgift

Regjeringa har alt komme med fleire tiltak. Elavgifta er kutta kraftig i vintermånadene. Dessutan fekk alle som får bustøtte ei ekstra utbetaling i november. Mange har likevel meint at det ikkje er nok.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) opnar for å gi meir hjelp.

– Eg vil vurdere alle forslag som kjem, både frå posisjonspartia og opposisjonspartia, sånn at vi kan finne den beste løysinga, seier ho til NRK.

(©NPK)