Verisure må betale trekvart milliard i gebyr

Alarmselskapet Verisure må betale gebyret på 766 millionar kroner som selskapet fekk i 2019. Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhald.
innenriks

Konkurransetilsynet har dermed fått medhald i at Verisure har brote konkurranselova gjennom å ha samarbeidd ulovleg med Sector Alarm, og at dette samarbeidet utgjorde eit formålsregelbrot.

Etter ei konkret vurdering legg nemnda til grunn at storleiken på gebyret er rett målt ut og held oppe straffegebyret på 766 millionar kroner.

– Vi er fornøgd med nemndvedtaket. Det er grundig og understrekar at marknadsdeling er eit alvorleg brot på konkurranselova, noko gebyret i saka òg reflekterer, seier konkurransedirektør Lars Sørgard i ei pressemelding.

Konkurranseklagenemnda er samd med Konkurransetilsynet i at Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele marknaden seg imellom i perioden 2011 til 2017. Samarbeidet gjekk ut på å ikkje selje bustadalarmar til kundane til kvarandres gjennom dørsal. Begge selskapa avgrensa eigne dørseljarar sin tilgang til å selje bustadalarmar til den andre sine kundar, og dette har skjedd over heile landet.

Sector Alarm valde å betale gebyret dei fekk på 467 millionar kroner.

Alarmselskapa er òg saksøkte frå ei foreining som vil gå til søksmål på vegner av nordmenn som var bustadalarm-kundar hos selskapa mellom 2011 og 2017.

(©NPK)