Fem ungdommar arresterte for knivstikking ved skule i Oslo

Fem ungdommar er arresterte i Oslo. Dei er sikta for medverknad til drapsforsøk etter knivstikkinga ved Kuben vidaregåande skole 15. november.
innenriks

Alle dei sikta er under 18 år, opplyser Oslo politidistrikt.

Politiet har i løpet av den siste veka avhøyrt ei rekkje vitne og gjort fleire beslag. Politiet er framleis tidleg i etterforskinga, og det skal onsdag gjennomførast avhøyr av dei som no er sikta i saka, opplyser politiadvokat Helle Brabrand i ei pressemelding.

Kva som er årsaka og eventuelt motiv for handlinga vil bli søkt avdekt i den vidare etterforskinga, seier ho.

Ole Petter Drevland, som representerer ein av dei arresterte, stadfestar overfor Dagbladet at klienten hans er arrestert og sikta, men enno ikkje avhøyrt. Arrestasjonane skjedde onsdag.

Tidlegare involvert

Ein gut i tenåra vart alvorleg skadd i hendinga. Guten er elev ved Kuben vidaregåande skole, og hendinga skjedde i nærleiken av skulen måndag 15. november.

Like etter knivstikkinga vart ein person arrestert, og fleire andre vart bringa inn, alle er unge gutar i alderen 15 til 17 år. Dei vart lauslatne etter kort tid. Politiet ønskjer ikkje å kommentere om dei som er sikta no, er dei same personane.

– Dei har vore involverte tidlegare i saka, men eg kan ikkje gå nærare i detalj om det, seier Braband til NTB. Ho ønskjer av omsyn til den vidare etterforskinga heller ikkje å seie noko om dei arresterte har nokon relasjon til fornærma. Ho vil heller ikkje kommentere om dei er kjenningar av politiet.

Fortløpande vurdering av varetekt

Dei sikta vil bli avhøyrde i løpet av dagen, og politiet vil fortløpande vurdere om dei vil be om varetektsfengsling.

Alle fem er sikta for medverknad til drapsforsøk, men politiadvokaten ser ikkje bort frå at siktingane kan bli endra.

– Det skal først gjennomførast avhøyr og fleire etterforskingskrit, seier politiadvokaten.

Rektor ved Kuben vidaregåande skole, Kjell Ove Hauge, seier til Dagbladet at dei ikkje har fått melding om at det er elevar ved skulen blant dei fem som no er arrestert.