To etterlyste internasjonalt etter Mortensrud-drapet – skal ha sentral rolle

Politiet seier at dei to som er etterlyst internasjonalt i samband med Mortensrud-drapet, har ei meir sentral rolle enn personen dei har arrestert.
innenriks

Ein mann vart fredag arrestert og sikta for medverknad til drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan. Samtidig vart to andre personar etterlyste internasjonalt. Desse to er sikta for drap eller medverknad til drap, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

– Vi har arrestert éin og sikta vedkommande for medverknad. Vi meiner dei to andre har ei meir sentral rolle i drapet. Utover det kan eg ikkje kommentere dei tre rollene sine i hendinga, seier han.

I ei pressemelding fredag opplyste politiet at dei har grunn til å tru at dei to andre sikta oppheld seg i utlandet. Kvar vil ikkje Enoksen kommentere.

– Vi samarbeider med kollegaer i andre land. Utover dette kan eg ikkje kommentere, seier han til NTB. Han legg likevel til at politiet har ein mistanke om kvar dei oppheld seg.

Politiet vurderer om dei to òg skal etterlysast offentleg. Dei blir oppmoda til å melde seg til politiet.

Varetekt måndag

Både dei to etterlyste og mannen som er arresterte, er kjende for politiet frå før. Enoksen vil ikkje kommentere for kva.

Den arresterte blir framstilt for varetektsfengsling måndag. Advokaten hans Hanne Pentzen opplyser til TV 2 at klienten hennar nektar straffskuld etter siktinga.

Enoksen seier at han vart avhøyrd på politihuset fredag, og at han samarbeider med politiet.

– Han samarbeider med politiet og erkjenner ikkje straffskuld. Vi starta avhøyr i dag og reknar med å halde fram avhøyra utover dei neste dagane, seier Enoksen.

Politiadvokaten vil førebels ikkje gå ut med detaljar om eventuelle motiv for drapet, men seier dette vil bli ein sentral del av etterforskinga framover.

Han seier òg at det er gjort ei rekkje beslag i saka, men vil ikkje utdjupe nærare.

Håpar på gjennombrot

Det har teke lang tid før politiet gjorde nokre arrestasjonar i saka. Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan vart skoten på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døydde han av skadane.

Bistandsadvokat for Adans familie, John Christian Elden, skriv i ein sms til Dagbladet at dei håpar arrestasjonen og etterlysingane på fredag betyr at politiet er på rett veg, og at det vil vere eit gjennombrot.

Adan vart skoten utanfor Lofsrud skule, der fleire ungdommar var samla. I pressemeldinga takkar politiet lokalmiljøet for samarbeidet i samband med etterforskinga av saka.

– Siktingane i denne svært alvorlege saka er eit resultat av grundig etterforsking kor godt samarbeid med lokalbefolkninga har vore viktig, opplyser politiet.