Norwegian opnar for normal bruk av bonuspoeng

Frå 1. november fjernar Norwegian dei mellombelse avgrensingane for bruk av bonuspoeng.
innenriks

– Vi har heile tida sagt at vi skal føre fordelsprogrammet tilbake til normalen når marknaden har teke seg opp etter pandemien, seier konsernsjef Geir Karlsen.

I februar fraus Norwegian bonusprogrammet for reisande fram til gjenreisinga av selskapet er gjennomført. I mai opna selskapet for avgrensa bruk av bonuspoeng.

Etter press frå Forbrukarrådet har Norwegian valt å automatisk fornye bonuspoeng som går ut i år, fram til 31. desember 2022.

(©NPK)