Regjeringa: Koronatiltak i arbeidslivet blir forlengt ut året

Regjeringa foreslår å forlengje koronaordningane for dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, omsorgspengar og sjølvstendig næringsdrivande ut 2021.
innenriks

– For regjeringa er det ikkje noko tvil: Tiltaka varer så lenge krisa varer, seier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) etter eit møte med partane i arbeidslivet om koronaordningane.

Ho foreslår fleire forlengingar av koronaordningar. Det var TV 2 som melde om nyheita først.

Mottakarar av arbeidsavklaringspengar som var omfatta av forlenginga til 30. september, kan få forlenging frå 1. oktober til 31. desember. I tillegg vil dei som går ut av ordninga i perioden frå 1. oktober og ut året, også kunne få forlenging, opplyser regjeringa.

I tillegg blir perioden forlengd arbeidsgivarar kan fritakast frå lønnsplikt under permisjon og tilsvarande periode med rett til dagpengar under permisjon til og med 31. desember 2021.

– Dagpengeperioden blir forlengd til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakarar som elles vil ha brukt opp heile dagpengeperioden før årsskiftet, opplyser regjeringa.

I tillegg blir dette forlengt:

* Forhøgde dagpengesats

* Kompensasjonsordninga for frilansarar

* Rett til sjukepengar ved fråvær frå arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sjukdom.

* Særreglar for omsorgspengar

* Særregelen om gradering av dagpengar.

Forslaget må ha støtte i Stortinget for å gå gjennom.

(©NPK)