Kongsberg-sikta varetektsfengsla i fire veker

Espen Andersen Bråthen, som er sikta for drapa på Kongsberg onsdag kveld, er varetektsfengsla i fire veker.
innenriks

Han har fått brev- og besøksforbod, og dessutan medieforbod og full isolasjon dei første to vekene, går det fram av ei rettsavgjerd i Buskerud tingrett fredag.

Fengslinga vart gjennomført via såkalla kontorforretning, noko som betyr at ingen andre var til stades forutan dommaren. Sikta Espen Andreas Bråthen har samtykt til fengsling og erkjent dei faktiske forholda.

– Særs alvorleg

I grunngivinga for rettsavgjerda viser tingretten til alvorsgrada i saka, og dessutan at det er stor nasjonal og internasjonal medieinteresse rundt saka.

– Det blir vist til den særs alvorlege karakteren til saka, noko som også har medført stor medieinteresse både nasjonalt og internasjonalt. Dersom sikta ikkje blir skjerma for dette og for andre innsette, vil viktige bevis kunne gå tapt, skriv tingretten.

Dei viser òg til at det skal gjennomførast full judisiell observasjon av sikta, og meiner det er viktig at dette kan skje utan påverknad utanfrå.

– Restriksjonane blir ikkje rekna som noko uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkeleg grunngitt, skriv tingretten.

Overlevert til helsevesen

Utfallet er i tråd med det politiet hadde kravd på førehand, stadfesta politiadvokat Anne Irén Svane Mathiassen overfor NTB tidlegare fredag.

Ho stadfesta òg at Espen Andersen Bråthen (37), som er sikta for fem drap og for å ha skadd tre personar, torsdag vart overlevert til helsevesenet.

(©NPK)