Kongsberg-drapa: Styrkte teori om at bakgrunnen er sjukdom

Politiet seier den sterkaste hypotesen om drapssikta Espen Andersen Bråthens motiv, er at bakgrunnen var sjukdom.
innenriks

Politiinspektør Per Thomas Omholt peikar på at politiet etterforskar breitt innleiingsvis.

– Vi jobbar med masse hypotesar. Dei blir svekte og blir styrkte undervegs i etterforskinga. Vi skal finne ut kva som har skjedd, og kvifor det har skjedd, seier han.

Han nemner sinne, hemn, impuls, jihad, sjukdom eller provokasjon blant hypotesane politiet jobbar med. Etterforskinga har styrkt hypotesen om at bakgrunnen for Bråthens handlingar, er sjukdom.

– Den sterkaste hypotesen for motiv er sjukdom. Det vil derfor no vere sentralt å innhente informasjon om fortida til sikta, seier Omholt.

Han legg likevel til at politiet framleis er opne for at andre hypotesar kan styrkjast.

Ikkje impulshandling

Politiet meiner òg at Bråthen hadde planlagt angrepa, i alle fall i ei viss grad. Tidlegare har politiet uttalt at dei ikkje meinte handlingane verka planlagt.

– Hypotesen som er styrkt hittil i etterforskinga, er at han har tenkt desse tankane han har utført, på førehand, men ikkje lenge. Dette er ein hypotese som er styrkt, men ikkje fasiten enno, seier Omholt.

Han seier mannen har erkjent dei faktiske forholda, men at han ikkje har erkjent straffskuld.

– Det går meir på det subjektive i forhold til helse, å undersøkje om han er tilrekneleg, seier Omholt.

Ikkje eigna for nye avhøyr

Sikta er varetektsfengsla i fire veker, og er no på ein lukka helseinstitusjon i staden for varetekt i fengsel.

Han vil i tillegg bli underlagt fullstendig judisiell observasjon for å avklare om han var tilrekneleg eller ikkje på handlingstidspunktet.

Politiet seier dei ikkje har planlagt nye avhøyr av sikta per no.

– Han er i ein helsetilstand der vi ikkje kan avhøyre han meir akkurat no. Han er vurdert av helsevesenet, og det er ikkje smart å avhøyre han no, slik tilstanden hans er, seier politiinspektøren.

Forsvarar for den sikta, Fredrik Neumann, sa fredag til NTB at han ikkje hadde nokon kommentar til verken fengslinga eller at klienten no er overlaten til helsevesenet.

Fleire fornærma

Det var onsdag kveld at politiet fekk melding om at ein mann skaut mot personar med pil og boge på ein Coop Extra-butikk på Vestsiden på Kongsberg. Sikta vart arrestert klokka 18:47.

Han er sikta for drap på fem personar, men i tillegg veit politiet at han har skadd tre personar fysisk. I tillegg er det mange som er fornærma, då han skaut mot dei med pil og boge.

– Siktinga omfattar ikkje desse forholda enno, men ho vil etter kvart bli utvida til å gjelde alle dei fornærma. Vi må først få oversikt, seier Omholt.

Politiet har avhøyrd over 50 vitne hittil, og jobbar framleis med vitneavhøyr i saka. Politiet seier òg at det er brukt to andre våpen i saka i tillegg til pil og boge, men vil ikkje seie kva fordi dei ikkje vil at vitna skal påverkast.

– Vi ønskjer at vitna skal forklare til oss kva dei såg, og ikkje kva dei las i avisa eller såg på TV, seier Omholt.

Førebels ikkje terrorsikta

Han seier siktinga mot Bråthen så langt ikkje gjeld terror. PST har tidlegare uttalt at angrepet står fram som ei terrorhandling.

– Dette er spørsmål som vi vurderer fortløpande. Den vidare etterforskinga vil vise om terrorparagrafen kjem til bruk i denne saka, seier Omholt.

Politiinspektøren viser til at definisjonen i straffelova av om ei straffbar handling er gjort med terrorhensikt mellom anna inkluderer å skape alvorleg frykt i ei befolkning.