Forsvarar: Kongsberg-sikta må gjennom ei full judisiell vurdering

Forsvararen til Espen Andersen Bråthen seier sakkunnige skal vurdere om klienten kan ha vore utilrekneleg då drapa skjedde i Kongsberg torsdag kveld.
innenriks

Advokat Fredrik Neumann seier til VG torsdag kveld at det vart gjennomført eit nytt avhøyr av den drapssikta 37-åringen torsdag. Etter avhøyret seier Neumann at det er vedteke at det skal gjennomførast ein full judisiell observasjon av klienten hans.

Tidlegare er det kjent at det skulle gjennomføre ei førebels judisiell vurdering av Bråthen, med tanke på ei avklaring av den psykiske helsetilstanden til den sikta. Konklusjonen av denne vurderinga er å gå vidare med ein full observasjon.

– Viss psykiateren meiner alt ikkje er i orden, er det grunnlag for full judisiell observasjon, seier Neumann til NTB.

Vil vurdere om han var tilrekneleg

I ein full judisiell observasjon vil den sikta bli observert og vurdert av to sakkunnige som vil prøve å avklare om han var å rekne som tilrekneleg på tidspunktet då drapa skjedde torsdag kveld. Dersom dei kjem til at han ikkje var tilrekneleg, kan han heller ikkje straffast for gjerningane, men kan bli dømd til overføring til tvunge psykisk helsevern.

Skulle ein full judisiell observasjon konkludere med at han ikkje var å rekne som utilrekneleg, kan dei òg uttale seg om faren for framtidige valdshandlingar, noko som kan få betydning for om den sikta kan dømmast til forvaringsstraff eller om dei reknar det for tilstrekkeleg at han blir dømd til ei ordinær tidfesta fengselsstraff.

Samtykke til kontorforretning

Fredag morgon vil spørsmålet om varetekt bli avgjort av Kongsberg og Eiker tingrett. Den sikta har samtykka til at fengslingsspørsmålet blir avgjort utan at han treng å møte i retten.

– Det blir kontorforretning. Tiltalte har samtykka til det. Eg reknar med at politiet ønskjer det, seier Neumann.