Arkitektane bak Deichman Bjørvika tildelt pris

Arkitektane bak det nye hovudbiblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika, er tildelt Oslo bys arkitektpris for 2021.
innenriks

Ordførar Marianne Borgen delte ut prisen, som består av 50.000 kroner, ein plakett og eit diplom. Av totalt 29 påmelde kandidatar til årets pris, fekk 14 heiderleg omtale. Likevel var det ikkje særleg tvil om kven som ville få heidersprisen.

– Det er sjeldan eit hus i Oslo så treffsikkert møter alle kvalitetskriteria ein har lagt til grunn for Oslo bys arkitekturpris, skriv juryen i grunngivinga.

Lundhagem og Atelier Oslo, landskapsarkitekt SLA og Scenario interiørarkitektar fekk prisen saman med tiltakshavar Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

– Oslos nye hovudbibliotek har vorte eit hus for alle, og arkitekturen uttrykkjer openheit og likeverd. Det har vorte ei bystove for innbyggjarane, samtidig som bøkene har fått den framståande plassen dei fortener. Bygningen har vakker materialitet, stor idérikdom, og har vorte ein sterk og tydeleg karakter i hamna. Biblioteket har vorte eit eventyr å besøkje, skriv juryen vidare.

Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidatar til pris og heidrande omtale.

(©NPK)