Foreldre meiner det er trygt å sende barn på skulen

Tre av fire foreldre seier i ei undersøking at dei synest det er trygt å sende barna på skulen for tida. Foreldre flest er òg fornøgd med læringssituasjonen.
innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har i september spurt om lag 1.000 foreldre med skulebarn om dei opplever at det er trygt å sende barna deira på skulen for tida.

Den siste halvanna veka seier tre av fire foreldre, 74 prosent, at dei opplever at det er trygt å sende barna på skulen for tida. Resten seier nei eller veit ikkje. Delen av foreldre som ikkje opplever det som trygt, har vist ein klart fallande trend igjennom september.

– Stadig meir tyder på at foreldre fell til ro med skulekvardagen til barna, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Etter skulestart i haust på grønt nivå, oppgir vel fire av fem foreldre, 83 prosent, at dei opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tida. Dette er 12 prosentpoeng høgare enn gjennomsnittet under pandemien.

– Sjølv om enkelte foreldre har vore engstelege for smitteutbrot på skular, har fysisk undervisning ein klar verdi, seier Clausen.

(©NPK)