Bransjetopp varslar kraftig prisfall på trevarer

Trelastprisane vil falle kraftig etter nyttår, trur Mestergruppens konsernsjef Mikkel Sandvik. Lågt nybustadsal og mindre oppussing er noko av forklaringa.
innenriks

Sandvik leier Skandinavias største konsern innan byggjevarehandel og hus- og hyttebygging. Selskapet har 28 byggjevarehus i Noreg

– Det er vesentlege lågare aktivitet i butikkane no enn for eitt år sidan, seier han til Dagens Næringsliv.

Dei siste 12 månadene har trelastprisane stige med 130 prosent. Og 1. oktober set fleire varehuskjeder opp prisane på trevarer ytterlegare som følgje av at produsentane aukar prisane på byggjevarer.

Men på den internasjonale tømmerbørsen har prisen falle med 75 prosent sidan mai. Sandvik meiner prisane på trevarer vil gå kraftig ned igjen.

– Prisane vil falle tilbake. Det vil skje første halvår 2022. Dette er kvalifisert gjeting, seier han.

Sandvik seier rehabiliteringsbølgja er nedgåande, og tal frå Boligprodusentenes Forening viser at salet av nye bustader fell kraftig.

– Det vil føre til at vi får eit fall i omsetning av byggjevarer om seks til 12 månader, fordi salet av bustader driv etterspurnaden av byggjevarer, seier Sandvik.

(©NPK)