Sterk vekst i norske overnattingar

Det var ein kraftig vekst i norske overnattingar i juni i år, samanlikna med juni i fjor.
innenriks

Berre to tidlegare år har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert fleire norske overnattingar i juni.

Tal frå overnattingsstatistikken viser at det var om lag 2,8 millionar overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i juni i år. Det er ein auke på 18 prosent samanlikna med juni i fjor.

Utanlandske overnattingar

Juni var i år framleis prega av få utanlandske overnattingar, sjølv om det var fleire lettar i reiserestriksjonar. Samla sett viste overnattingar for juni i år målt mot juni 2019 ein nedgang på 35 prosent.

Utanlandske overnattingar fall med heile 91 prosent, medan norske overnattingar fall berre med 3,4 prosent samanlikna med rekordåret 2019.

Campingplassar

For andre gong sidan SSB starta med å registrere overnattingar på campingplassar i 1968, var det fleire enn ein million norske overnattingar i juni.

Mange nordmenn nytta campingplassar i fjor òg, men i år var det over 100.000 fleire overnattingar. Innlandet, Agder og Nordland hadde alle ein betydeleg auke i overnattingar og bidrog mest til auken.

Ein nedgang i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag dempa oppgangen.

Hotell

Det var om lag 1,2 millionar overnattingar ved norske hotell i juni, ein auke på rundt 19 prosent frå juni i fjor. Sjølv om det var ein auke på over 200.000 overnattingar samanlikna med juni i fjor, var det likevel under halvparten av overnattingane det vanlegvis er i juni.

Samanlikna med juni i fjor var det og ein oppgang i alle fylke. Særleg Innlandet, Oslo og Nordland skilde seg ut med den største auken i talet på overnattingar.

7 av 10 overnattingar er vorte borte

Samanlikna med to år tilbake har sju av ti overnattingar vorte borte i Oslo og på Svalbard, som saman med Viken og Vestland mista meir enn halvparten av overnattingane dei hadde for to år sidan.

I den andre enden av skalaen hadde Agder, Nordland, Vestfold og Telemark ein mindre nedgang, med høvesvis 5, 14 og 15 prosent færre overnattingar.

(©NPK)