Ein av tre nordmenn er fullvaksinerte mot koronaviruset

Til saman 1.800.693 nordmenn er fullvaksinerte mot koronaviruset. Dette utgjer 33,4 prosent av befolkninga, eller over ein tredel.
innenriks

1.800.693 er over ein tredel av heile befolkninga.

Blant personar over 18 år, som er dei einaste som førebels blir tilbodne vaksine, er delen 42,1 prosent.

I alt 66,1 prosent av heile befolkninga, 3.565.349 personar, har fått minst éin dose. Her er delen blant dei over 18 år heile 83,3 prosent.