Terrorangrepa 22. juli blir markerte over heile landet

Torsdag er det ti år sidan terroren 22. juli 2011. Det blir markert fleire stader i landet. Markeringa blir avslutta med ei stor minnemarkering i Oslo Spektrum, der kongen taler.
innenriks

– Som far, bestefar og ektefelle kan eg berre ane noko av smerta deira. Som kongen i landet kjenner eg med kvar og ein av dykk, sa ein tydeleg prega kong Harald i Oslo Spektrum berre éin månad etter terrorangrepa.

August 2011 vart det halde ei stor nasjonal minnemarkering i den store salen, medan eit land i sorg følgde med på TV-skjermane heime.

Torsdag kveld skal kongen atter ein gong tale i den same arenaen i det som blir ei tilnærma identisk nasjonal minnemarkering.

Det blir ein stjernespekka seanse, med musikalske innslag frå mellom anna Highasakite, Dagny, Odd Nordstoga med Sol Heilo og Hkeem. Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil òg halde tale på markeringa, som blir direktesend på NRK. Programleiar er Rima Iraki.

I salen vil det stort sett vere etterlatne, overlevande og ramma, og dessutan representantar frå det offentlege Noreg. For få dagar sidan vart det likevel sleppt ei rekkje billettar for publikum.

Oslo stansar til minne for offera

I motsetning til det som har vore vanleg i dei årlege minnemarkeringane, vil medlemmer av kongefamilien i år delta på alle dei største arrangementa.

Kronprinsparet deltek både på markeringane i regjeringskvartalet og på Utøya, der kronprins Haakon er blant talarane.

Nato-sjef Jens Stoltenberg held ein tale i Oslo domkyrkje i etterkant av minnemarkeringa i regjeringskvartalet. Både kong Harald og dronning Sonja vere til stades på gudstenesta, som blir følgd av at kyrkjeklokkene kimar i takt over heile landet.

Seinare på ettermiddagen vil det òg bli halde ei gudsteneste i Hole kyrkje, ikkje langt unna Utøya. Også her er kronprinsparet til stades.

Langs Karl Johans gate i Oslo heng det store banner med påskrifta «Vi glemmer aldri». Torsdag kveld ringjer rådhusklokkene 77 slag – eit for kvart av offera. Alle bussane i byen, trikkar og T-banar stansar medan rådhusklokkene slår.

Terroren minutt for minutt

På twitterkontoen @aldriglemme kan nordmenn gjennom torsdagen følgje med på korleis terroren gjekk føre seg i sosiale medium for ti år sidan – minutt for minutt.

Ved å sitere tweets frå personar som var til stades både i Oslo og på Utøya, og dessutan folk som observerte terroren frå sidelinja, ønskjer dei å føre lesarane så tett som mogleg på hendingane den dagen.

– Det vil bidra til at ein aldri gløymer 22. juli, gjennom at folk tek dette inn på ein mykje nærare måte enn ein kan med tradisjonelle medium, sa ein av initiativtakarane, Vegard Grøslie Wennesland, til NTB tysdag.

– Tiårsmarkeringa er viktig

Tidlegare denne veka vart minnesmerket for Benjamin Hermansen tagga ned på Holmlia i Oslo. Nokon hadde skrive «Breivik fikk rett». Politiet etterforskar saka, men ingen er arresterte for ugjerninga. For to år sidan vart to menn arresterte for å ha tagga eit hakekors på eit 22. juli-minnesmerke i Tønsberg.

Onsdag publiserte Politiets tryggingsteneste (PST) ein ny rapport om korleis høgreekstreme miljø blomstrar på internett.

Den siste tida har mange 22. juli-overlevande gått inn i den offentlege debatten om 22. juli. Mange har peikt på ein berøringsangst i debatten om terroren.

Nato-sjef, og tidlegare statsminister, Jens Stoltenberg meiner det er fint at AUF og fleire overlevande har bidrege til å trekkje debatten nærare det politiske aspektet rundt terroren.

– Det gjer denne tiårsmarkeringa ekstra viktig, sa Stoltenberg onsdag.(©NPK)