Endå ein person arrestert i omfattande våpensak

Tre menn vart nyleg arresterte i ei omfattande våpensak knytt til eit høgreekstremt miljø. Onsdag vart endå éin person arrestert.
innenriks

Den fjerde personen er arrestert i Bodø, opplyser politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt til NRK.

Saka blir etterforska breitt nasjonalt, og onsdag har ei rekkje personar vorte avhøyrt fleire stader rundt om i landet, skriv Romerikes Blad.

Saka har utspring i eit våpenbeslag i Bodø, der ein mann i 30-åra først vart arrestert.

Det vart nyleg beslaglagt 6 maskingevær, 10 riflar, 5 pistolar, 31 maskingeværbelte, 18 magasin og 8.000 skarpe skot i tillegg til ei rekkje andre våpengjenstandar. Dei fire arresterte er frå høvesvis Bodø, Hamar og Lillestrøm.

Fleire av dei arresterte har peika på at våpena er gamle, nokre av dei frå krigens dagar. Politiet meiner likevel at ei rekkje av våpena er funksjonsdyktige.

Personane skal vere knytt til eit høgreekstremt miljø der det blir kjøpt og blir selt våpen, ifølgje politiet.

(©NPK)