Koronasertifikatløysing for ikkje-digitale brukarar på trappene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider med ei løysing som om nokre veker skal gjere det mogleg å bestille koronasertifikat på papir.
innenriks

Rundt 110.000 personar kan ikkje bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned koronasertifikat frå Helsenoreg. Det er uvisst kor mange av desse som faktisk har behov for eit koronasertifikat, skriv Helsedirektoratet i ei pressemelding.

Førebels er det kjent at sertifikatet skal brukast til grensepassering, og det kjem meir informasjon om bruken av koronasertifikatet i Noreg måndag.

Koronasertifikatet er tilgjengeleg for alle som kan logge seg inn på Helsenoreg med til dømes BankID. Det finst òg ei fullmaktsløysing på Helsenoreg som gjer det mogleg for andre å skrive ut koronasertifikat. Ved å nytte denne løysinga vil den som får fullmakt, også få tilgang til informasjon om til dømes reseptar til personen som gir fullmakt.

(©NPK)