Skylag minska effekten av solformørkinga

Fleire stader, særleg på Austlandet, vart effekten av solformørkinga torsdag litt redusert. Nord i landet var formørkinga meir synleg.
innenriks

Det var ei astronomisk storhending, det som hende torsdag formiddag.

Den førre solformørkinga her til lands skjedde i 2015, men mellom klokka 12 og 14 torsdag skjedde det altså igjen, likevel i litt mindre målestokk enn i 2015.

Fleire stader rundt om i landet kunne ein sjå den delvise solformørkinga, som nådde høgdepunktet rundt klokka 13.

På Austlandet dempa eit lite skylag litt av effekten, men ikkje nok til at ein ikkje kunne få solformørkinga med seg.

I Oslo og Trondheim vart høvesvis 31 prosent og 39 prosent av sola dekt, medan sola lenger nord i landet, som i Tromsø og Hammerfest, vart høvesvis 51 og 53 prosent dekt.

Størst var solformørkinga på Svalbard, der så mykje som 71 prosent av sola vart dekt.
(©NPK)