Mor dømt til 21 års fengsel for å ha drepe dei to sønene sine

Mora som drap dei to sønene sine i Lørenskog i fjor sommar, er dømd til 21 års fengsel.
innenriks

Det stadfestar forsvararen til kvinna, advokat Gunhild Lærum, overfor TV 2.

Dommen er i tråd med påstanden frå statsadvokat Ane Evang.

Kvinna har i retten forklart at ho ikkje hugsar drapa, men har erkjent at det ikkje kan vere nokon andre enn henne.

Ho har vore innlagd på psykiatrisk sjukehus sidan hendinga.

Sønene på eitt og sju år vart funne drepne i juli 2020 i leilegheita dei budde i saman med mora. Det var brannmannskap som fann barna etter å ha fått melding om brann. Dei fann då barna døde, medan kvinna hadde kritiske skadar.

Kvinna er òg tiltalt for å ha prøvd å leggje skulda for drapa på eksmannen etter at ho i ambulansen på veg til sjukehuset fortalde at han hadde vore i leilegheita og skadd henne. Han vart feilaktig sikta for grov kroppsskade mot kvinna og drap på sønene.