Urovekkjande mange vart tekne for ruskøyring i fjor

Over 10.000 bilistar vart i fjor politimelde for ruskøyring i trafikken. UP-sjefen peikar på pandemien som ei av årsakene til det høge talet.
innenriks

Rundt 10.300 bilistar vart i koronaåret melde for køyring i rusa tilstand. Vi må heilt tilbake til 2002 for å finne tilsvarande høge tal, skriv NRK.

– Vi har spekulert på at pandemien fører til auka rusmisbruk, og at det gir seg uttrykk på vegen, seier sjefen for Utrykkingspolitiet i Noreg, Jon Steven Hasseldal.

Han presiserer at dette berre er ein hypotese.

– Det er fleire som har spekulert på om auken i bruk av heimekontor fører til at fleire bruker rusmiddel, seier UP-sjefen.

Så langt i år er over 3.200 bilførarar melde for ruskøyring i Noreg. Ifølgje tala til politiet er ni av ti fyllekøyrarar menn.

(©NPK)