Regionale tiltak på Nord-Jæren held fram

Det regionale tiltaksnivået i dei fire kommunane Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger blir førte vidare til 6. mai.
innenriks

Kommunane opplyser i ei pressemelding at smitteutviklinga på Nord-Jæren er uoversiktleg, og at auka smitte gjer at det nasjonale tiltaksnivået blir utsett i to dagar for å få betre oversikt.

– Dersom vi ser at utviklinga går rette vegen dei neste to dagane, har vi mål om å gå over på nasjonale tiltak frå og med fredag 7. mai, seier ordførarane Jarle Bø (Randaberg), Tom Henning Slethei (Sola), Stanley Wirak (Sandnes) og Kari Nessa Nordtun (Stavanger).

Som eit strakstiltak blir dei vidaregåande skulane i kommunane sette på raudt nivå. Andre målretta tiltak kan bli nødvendige viss smitteutbrotet veks, skriv kommunane.

Det har vore ein klar nedgang i koronasmitten i regionen dei siste vekene, men eit utbrot i russemiljøet har skapt uro. Fem russ frå Sandnes fekk måndag kveld påvist positiv koronatest, skriv Sandnesposten.

– Det uroar oss at det er påvist smitte i russekullet, for vi veit kor raskt mutasjonane kan spreie seg. Samtidig vil vi rose russen for at dei tek ansvar, seier ordførarane.

Ordførarane på Nord-Jæren skal gjere ei ny vurdering av tiltaksnivået torsdag kveld.

(©NPK)