128 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus – 25 færre enn dagen før

Tysdag var 128 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein nedgang på 25 pasientar frå dagen før. Det er det lågaste talet sidan 5. mars.
innenriks

32 av pasientane får respiratorbehandling. Det er tre færre enn dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt tysdag.

112 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, elleve er innlagde i Helse vest, og fem er innlagde i Helse Midt-Noreg.

Sidan februar i fjor har 113.952 personar fått påvist koronasmitte her i landet, viser det førebelse talet på tysdag frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

(©NPK)