Raymond Johansen krev svar frå regjeringa om vaksinefordeling

Vil regjeringa følgje det tydelege rådet frå Holden-utvalet om betydeleg meir skeivfordeling av vaksinar? Byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen krev svar.
innenriks

– Som byrådsleiar i Oslo er eg oppteken av å vite kva svaret frå regjeringa er på denne rapporten, seier Johansen til NTB.

Han viser til den siste rapporten frå Holden-utvalet som vart publisert onsdag.

Utvalet går inn for ei langt større skeivfordeling av vaksinar enn i dag og meir målretting mot område med vedvarande smitte. Det vil gi både færre sjuke og døde og senke tiltaksbyrda i landet sett under eitt, meiner det samfunnsøkonomiske ekspertutvalet.

Éin vekeleveranse

– Det ein snakkar om med ei ytterlegare skeivfordeling, er gjerne at ein vekeleveranse går til dei mest utsette områda. Det betyr éi vekes utsetjing for dei andre. Eg vil at regjeringa vurderer dette, seier byrådsleiaren, som er spent på responsen.

– Det er alltid diskusjon rundt knappleiksgode, som jo vaksinar er. Så eg skjønar at det er vanskeleg. Men no slår utvalet fast at det å gjere dette grepet vil vere den mest effektive måten å slå ned pandemien i Noreg og Oslo på, påpeikar han.

Byrådsleiaren har lenge bede om fleire vaksinar til Oslo, som har levd med svært strenge tiltak sidan november i fjor.

Mål: Opn samtidig

– Tiltaksbyrda har vore ekstremt ulikt fordelt. Det er sanninga. Folk i Oslo har hatt dei strengaste tiltaka over lengst tid, utan tvil og utan samanlikning, seier Johansen, som peikar på at utan større skeivfordeling kan store delar av landet kunne opne tidlegare enn Oslo.

– Målet må vere at heile landet kan opne samtidig, slår han fast.

Både FHI og statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag at konklusjonane frå Holden-utvalet vil bli vurdert.

Andre strategiar

Til no er det gruppene med størst risiko for død og sjukdom som har vorte prioritert i vaksinekøen.

– Når vi kjem lenger ned i vaksinenivåa, er det andre strategiar som kan vere vel så viktige, for då har vi sikra dei mest sårbare gruppene med vaksine, sa Solberg.

(©NPK)