Endrar regionale tiltak for grenlandskommunar

Kommunane Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien går frå fredag frå tiltaksnivå A, som er det strengaste tiltaksnivået, til tiltaksnivå B.
innenriks

Endringane skjer frå fredag og varer til torsdag 22. april, opplyser regjeringa.

– Det er framleis høg smitte i dei fire grenlandskommunane, men dei har god oversikt over situasjonen. Kommunane ønskjer framleis regionale tiltak frå tiltaksnivå B, altså litt mindre strengt enn tiltaka dei har hatt dei siste tre vekene. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvaltar støttar dette. Regjeringa har følgt tilrådinga, seier helseminister Bent Høie (H).

For kommunane inneber endring til tiltaksnivå B mellom anna:

* Idretts- og fritidsaktivitetar blir tillatne òg innandørs for barn og unge under 20 år, og forbodet mot organiserte aktivitetar utandørs for personar over 20 år gjeld ikkje lenger.

* Butikkar, kjøpesenter og varehus kan halde ope. Innbyggjarane blir tilrådde å nytte lokale kjøpesenter og varehus.

* Serveringsstader kan halde ope, men det er ikkje tillate med skjenking.

* Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande opnar for skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for dei under 20 år og symjing for toppidrettsutøvarar, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

(©NPK)