Nærare 30.000 kan bli tekne ut i streik – dei mest koronautsette bransjane blir skjerma

LO har prøvd å skjerme koronautsette bransjar frå den moglege streiken, men blir det ikkje semje i lønnsoppgjeret, kan kollektivtrafikken rammast knallhardt.

Det kan bli full stans i busstrafikken dersom det blir streik til helga.   Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

innenriks

LO varslar at dei vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, fleire av dei innan buss- og transport, dersom det ikkje blir semje med NHO innan meklingsfristen. Ei rekkje ferjesamband blir òg ramma.