Netthandelen går til himmels når kommunane stengjer ned

Netthandelen eksploderte i Oslo-regionen under nedstenginga i januar. Men størst auke sidan i fjor har Stavanger med heile 619 prosent.
innenriks

Etter at Oslo-regionen stengde ned etter mutasjonsutbrotet i Nordre Follo, auka talet på transaksjonar i nettbutikkar med 208 prosent i Oslo i veke 4 samanlikna med same veke i fjor, viser tal frå DNB.

Også resten av storbyane har opplevd ein kraftig auke i netthandlinga.

– Viss ein samanliknar med nedstenginga i mars 2020, har kundane vorte betydeleg flinkare til å hoppe over på netthandel no. Det har vorte ei hurtigdigitalisering, og det er størst auke blant dei eldre, seier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, til NTB.

I same periode sokk butikkhandlinga i Oslo med 94 prosent.

Heimeutstyr er populært

Bransjar som daglegvare, apotek og liknande som framleis heldt ope under nedstenginga, er ikkje omfatta.

– Så fort det kjem ei nedstenging, er det alt som handlar om heimeaktivitetar som aukar mest, slik som oppussing, interiør og hobbygjenstandar, seier Oftedahl.

– Vi treng òg meir heime, så sportsutstyr, men også elektroutstyr, går det meir av. Det same gjeld alt av god mat som kan lagast heime, seier ho.

Kraftig nettvekst på Vestlandet

Størst vekst i talet på transaksjonar i nettbutikkar har Stavanger, der det var ein auke på heile 619 prosent i veke 6 samanlikna med same veke året før. Handlinga i fysiske butikkar sokk med 20 prosent.

– Stavanger lèt seg ofte påverke av det som skjer i andre storbyar, sjølv om dei ikkje har dei same tiltaka. Om det er for å førebu seg eller om dei blir påverka av media, er uvisst, seier Oftedahl.

I Bergen, som fekk innført strenge nasjonale tiltak søndag 7. februar, steig netthandlinga med 344 prosent i den veka, medan butikkhandlinga hadde ein nedgang på 98 prosent.

Trondheim overraskar

Eit tal som overraskar, er at fleire handla i butikk i Trondheim i veke 6 i år enn i fjor, nemleg før koronapandemien. Auken var på 2 prosent.

– Trondheim lever litt sitt eige liv og har gjort det gjennom heile krisa, så dei følgjer ikkje heilt trenden i resten av landet. Dei har både klatra på fysisk handel og netthandel, opplyser Oftedahl.

Sjølv om fleire handla i butikk, auka netthandlinga òg markant. Auken var på 147 prosent.

Mindre butikkhandling i Oslo-regionen

I Nordre Follo, der mutasjonsutbrotet starta, sokk handelen i butikk med 100 prosent i veka etter nedstenginga. Netthandelen steig med 178 prosent.

Sterk auke på nett var det òg i Asker (143 prosent), Bærum (117) og Drammen (126). I desse kommunane gjekk butikkhandlinga ned med høvesvis 61, 68 og 46 prosent.(©NPK)