Planlegginga av ny politihøgskule høgskole blir sett i gang

Stortinget har bede regjeringa om å starte planlegginga av ny politihøgskule som skal erstattast anlegget på Majorstuen i Oslo.
innenriks

Forslaget til Ap-politikar Lene Vågslid, som er leiar i justiskomiteen, fekk fleirtal i Stortinget torsdag.

Vågslid ønskjer at planane kjem i gang og understrekar at det er behov for ein ny politihøgskule. Ho har førebels inga oppfatning om kvar den skal vere.

– Dette må greiast ut, så vi har ikkje ei meining om lokalisering. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet understrekar i merknadene våre at dette må greiast ut, og det må regjeringa komme i gang med, seier Vågslid til Politiforum.

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund er fornøgd med Stortingets vedtak og er glad for at det er stor interesse for kvar høgskulen skal liggje.

– Å få ny politihøgskule har vore ei sak i mange år. Det har vore sagt at ein har vakse ut av lokala på Majorstuen, og det er behov for å utvide i areal og profesjonalitet, seier ho.

Høgre, KrF og Venstre, og dessutan Frp-politikar Per-Willy Amundsen, stemde mot Vågslids forslag.

Amundsens forslag om at den nye skulen «skal lokaliserast innanfor dagpendleravstand til Oslo og førast opp som eit konkurransebygg», fekk berre støtte av Frp.

(©NPK)