Tybring-Gjedde toppar Frps foreslåtte liste i Oslo

Christian Tybring-Gjedde står øvst og blir følgt av Jon Helgheim på det nye forslaget nominasjonskomiteen har til stortingsliste for Oslo Framstegsparti.
innenriks

På tredjeplass blir Aina Stenersen foreslått, skriv partiet i ei pressemelding. Stenersen var toppkandidaten til partiet til bystyret i Oslo i 2019.

Framstegspartiet har i dag to plassar på Stortinget frå Oslo. Nominasjonskomiteen måtte lage ny liste i ein fart då Siv Jensen trekte seg 18. februar.

Også partinestor Carl I. Hagen vart foreslått av minst eitt bydelslag i Oslo, men figurerer ikkje på forslaget nominasjonskomiteen har til liste.

Nominasjonskomiteen har òg komme med forslag til nytt fylkesstyre, med Peter N. Myhre som leiar og Andreas Meeg-Bentzen og Karin S. Woldseth som nestleiarar.

Nominasjonsmøtet blir halde 13. mars.

(©NPK)