To av Norwegians dotterselskap søkjer om rekonstruksjon

Norwegians dotterselskap for pilotar og kabintilsette i Noreg søkte tysdag Asker og Bærum tingrett om å opne rekonstruksjonsforhandlingar.
innenriks

– Søknadene kjem i tillegg til den tilsvarande rekonstruksjonsprosessen i morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som vart innleidd i desember 2020 og som går føre seg som planlagt, skriv Norwegian i ei pressemelding.

Det går òg føre seg rekonstruksjonsprosessar for Norwegians selskap i Irland.

Selskapa som no har søkt om rekonstruksjon, er Norwegian Pilot Services Norway og Norwegian Cabin Services Norway, som begge er heileigde selskap av Norwegian. 520 pilotar og 850 kabintilsette er tilsett i kvart av dei to selskapa.

Norwegian presiserer at den løpande drifta ikkje blir påverka, og at dei held fram med å flyge som planlagt.

Mange av pilotane til selskapet og kabintilsette er for tida permitterte som følgje av koronapandemien og redusert flytrafikk. Prosessen som no blir innleidd, påverkar ikkje permisjonane.

– Målet med rekonstruksjonsprosessen er å komme ut av krisa som eit sterkare selskap med redusert gjeld. Styra i dei to dotterselskapa har sett det som formålstenleg at dei har det same vernet som morselskapet, seier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

(©NPK)