Tiltaka i Sandefjord kan bli stramma inn etter høge smittetal

Stengde bingohallar, leikeland og stans i fritidsaktivitetar for vaksne er blant tiltaka som ser ut til å bli innført for å stoppe koronasmitten i Sandefjord.
innenriks

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad har foreslått å skjerpe koronatiltaka i tre veker framover i Sandefjord, heiter det på nettsidene til kommunen.

– Dette er eit hastevedtak som skal opp til politisk behandling tysdag kveld. Då kan politikarane i kommunen velje om dei vil vedta tiltaka eller avvise dei, seier Augestad til Sandefjords Blad.

Hovudtiltaket er framleis satsing på ei forsterka testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK). I tillegg blir det innført tre nye tiltak for å avgrense smitte, som stenging av underhaldningstilbod som spelehallar, bingohallar og leikeland, stans i organiserte fritidsaktivitetar (kor, korps, teater) for vaksne, og stans av gruppetrening på treningssentera til kommunen.

(©NPK)