Betre oversikt over mutantviruset i Nordre Follo – ventar på fleire prøvesvar

Styresmaktene har fått noko betre oversikt over mutantvirusutbrotet i Nordre Follo, men framleis er det mange spørsmål. Totalt er 25 mutanttilfelle påvist.
innenriks

Fleire hundre prøver er no til analyse hos FHI for å sjå om smitten stammar frå den muterte og meir smittsame koronavirusvarianten frå Storbritannia. Måndag kom det svar på 120 nye av dei, og berre åtte viste seg å vere mutert virus. Det er eit positivt teikn, meiner kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

– Alle tilfelle av UK-varianten er sjølvsagt alvorleg, men vi kunne risikert at det var fleire tilfelle, seier ho.

25 kommunar på Austlandet er påverka av utbrotet. Ti av dei, inkludert Oslo, er under svært strenge koronarestriksjonar, med stengde butikkar og restaurantar. I tillegg er det restriksjonar i 15 kommunar rundt desse igjen.

To spor

Helsestyresmaktene har gjort det klart at dei treng oversikt over spreiinga av mutantviruset før dei kan vurdere lettar i restriksjonane, som i utgangspunktet varer til 31. januar.

Utbrotet er kopla til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage i Nordre Follo.

– Det er òg forgreiningar ut i andre delar av samfunnet, til dels skular og barnehagar. Men vi jobbar aktivt med smittesporinga. Det er eitt tilfelle av det muterte viruset som ikkje kan knytast til utbrotet på Langhus og Tussestien. Dette har vi spesielt fokus på vidare, seier kommuneoverlegen.

Ho seier at dei jobbar langs to spor.

– Det eine er kor kom smitten frå? Korleis kom han inn i helseinstitusjonen vår? Og så er det det andre sporet: å hindre vidare smittespreiing. Det siste er det viktigaste som vi konsentrerer oss om.

Oppstod i romjula

Kommunen er no sikker på at smitten av det muterte koronaviruset kom inn på sjukeheimen mellom 26. og 31. desember.

– Vi har tidlegare omtalt smittesituasjonen på Langhus bo- og servicesenter før jul, og det vi no kjenner til, er at dette ikkje var av UK-variant, seier Myhrvold.

Sjukeheimen opna for besøkjande 26. desember. Det har òg vore høve til permisjon for bebuarane. Dermed kan viruset ha hatt fleire vegar inn på sjukeheimen, både via bebuarar, besøkjande og tilsette.

Blir testa på nytt

Ein del av innbyggjarane vil no bli kontakta for å avleggje ny test.

– Dette er eit ledd i kartlegginga. Og eg vil påpeike at dette kan vere folk som kan vere ferdig med karantenen sin, som har vore friske heile vegen og som berre må avleggje ein ny test som del av kartlegginga, seier ho.

Ordførar Hanne Opdan opplever no at dei har kontroll over situasjonen på sjukeheimen.

– Vi har kontroll på smitten, ein har isolert den og kontroll på den, seier ho.

Totalt er 1,5 millionar innbyggjarar i 25 kommunar ramma av nedstenginga. I dei ti kommunane med strengast tiltak er alle butikkar, serveringsstader, treningssenter, symjehallar, trus- og livssynshus, bibliotek, museum, kinoar, teater og offentlege stader stengt. Det er gjort unntak for matbutikkar, apotek, bensinstasjonar og vinmonopol.

Barnehagar og barne- og ungdomsskular er på raudt nivå. Vidaregåande-elevar og studentar skal ha digital undervisning.

(©NPK)