40 nye tilfelle av mutert koronavirus påvist i Nordre Follo

I Nordre Follo vart det oppdaga 40 nye tilfelle av det muterte koronaviruset frå Storbritannia måndag. Det endrar ikkje FHIs vurdering av alvoret.
innenriks

Totalt er den britiske koronavarianten oppdaga i 65 prøver. 250 positive koronatestar frå kommunen er til no analysert for virusmutasjonen, skriv kommunen på nettsidene sine.

Utbrotet starta ved Langhus bo- og servicesenter, der to personar døydde med det muterte viruset. Kommunen vart først varsla om desse tilfella torsdag kveld, medan fire nye vart stadfesta fredag. Søndag vart elleve nye stadfesta, medan kommunen opplyste om åtte nye tilfelle måndag formiddag.

Dei 40 nye tilfella av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo endrar ikkje FHIs vurdering av alvoret i situasjonen.

– Men vi er no spesielt årvakne for tilfelle som ikkje er knytte til eit kjent utbrot eller smittevegar, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Ho meiner kommunen gjer ein grundig og god jobb i smittesporinga.

– Dei fleste tilfella kan knytast til kjende smittevegar, men det er framleis ein del kartleggingsarbeid som går føre seg. Det er enkelte tilfelle som per no ikkje har kjent tilknyting til utbrotet, og vi jobbar spesielt med å hjelpe til i smittesporinga av desse, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.