Nedstenging av Oslo-regionen – kjøpesenter blir stengde, skulane på raudt nivå

Det blir innført strenge smitteverntiltak i nabokommunane til Nordre Follo og ni andre kommunar. Det blir justert opp til raudt nivå i barnehagar og skular.
innenriks

Alle butikkar, med unntak av matbutikkar, apotek og bensinstasjonar, blir stengde frå klokka 12 laurdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Tiltaka gjeld i første omgang til 31. januar.

Eit ukontrollert utbrot av den britiske virusvarianten førte til at Nordre Follo fredag stengde ned kommunen. Berre butikkar som sel nødvendige varer får halde ope. Skular og barnehagar vart stengde fram til onsdag.

Det bur 60.000 i Nordre Follo, og det er stor trafikk til og frå nabokommunane. Den muterte virusvarianten kan ha vore i omløp i fleire dagar.

– Dette er ein svært alvorleg situasjon, og vi må gjere det vi kan for å stanse utbrotet. Det er høg mobilitet i området, og mange pendlarar frå Nordre Follo til Oslo kvar dag. Dersom virusmutasjonen spreier seg i Oslo, vil det vere svært vanskeleg å forhindre spreiing til resten av landet. Regjeringa innfører derfor kraftige tiltak i ti kommunar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dei nye tiltaka gjeld for kommunane Enebakk, Frogn. Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, vålar og Ås.

I tillegg til butikkar skal òg mellom anna serveringsstader, treningssenter, bibliotek, museum, kinoar og andre kultur- og underhaldningsstader haldast stengt.