Legemiddelverket har sett på 13 dødsfall i etterkant av vaksinasjon

Legemiddelverket har vurdert 13 dødsfall som kan ha hatt samanheng med koronavaksinen. Felles for dei som døydde, er at dei var gamle og skrøpelege.
innenriks

Over 25.000 nordmenn har sidan romjula vorte vaksinerte med den første dosen av koronavaksinen til Pfizer og Biontech. Fredag blir den første dosen av den nye Moderna-vaksinen sett.

Så langt har Legemiddelverket vurdert 29 biverknadsmeldingar etter covid-19-vaksinasjonen. 13 av desse hadde eit dødeleg utfall, viser ein ny rapport frå Statens legemiddelverk.

Totalt er det meldt om 23 dødsfall i samband med vaksinasjon, men førebels er berre 13 av desse vurderte. Resten av dødsfalla er under behandling. Vanlege biverknader kan ha medverka til alvorleg utvikling hos skrøpelege eldre, fortel Legemiddelverket.

Endrar vaksineråd

Alle dødsfalla har skjedd hos skrøpelege, gamle pasientar på sjukeheim. Alle er over 80 år og nokre av dei over 90, ifølgje NRK.

– Meldingane kan tyde på at vanlege biverknader frå mRNA vaksinar, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelege pasientar, seier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Som følgje av dette har både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket endra koronavaksinasjonsrettleiaren med nye råd for denne gruppa.

– Dersom ein er veldig skrøpeleg, bør ein truleg ikkje bli vaksinert, sa fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket på eit webinar om koronavaksine for journalistar torsdag.

Han understrekar over NRK at desse tilfella er sjeldne, og at mange tusen skrøpelege er vaksinerte utan dødeleg utfall.

Det er i tråd med tilrådingane som kom frå FHI tidlegare denne veka.

Ulike symptom

Per 14. januar er det vurdert totalt 29 biverknadsmeldingar etter covid-19 vaksinasjon. Av desse er 21 kvinner og åtte menn.

14 av desse var i aldersgruppa 80–89 år, og sju var over 90 år. Fire var i alderen 70–79 år og fire var i alderen 18–69 år.

13 av dei meldingane som er rapporterte inn, hadde dødeleg utfall, 9 hadde alvorlege biverknader og 7 blir omtalte som lite alvorlege biverknader.

Dei vanlegaste melde biverknadene er generelle symptom, som nedsett allmenntilstand feber og generell sjukdomskjensle, og reaksjonar på injeksjonsstaden. Mage-tarmsymptom som diaré, kvalme og oppkast, og luftvegssymptom som det å bli tungpusta og hoste er òg blant dei vanlegast melde biverknadene.

Dette er den første rapporten om biverknader frå Legemiddelverket, som framover vil komme med biverknadsrapportar kvar veke.