Berre to påviste influensatilfelle i år – pandemien kan bli mildare enn ein vanleg influensasesong

Viss smitten søkk, kan koronapandemien ende langt mildare enn ein vanleg influensasesong i talet på døde og innleggingar. Men det er på grunn av tiltaka.
innenriks

– Viss vi er heldige, kan det vere at vi ikkje vil få fleire dødsfall av covid-19 enn vi har i ein vanleg influensasesong. Men ein del av dei dødsfalla vi får av covid-19, vil nok vere litt yngre menneske enn det vi ser i ein vanleg influensasesong, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

På denne tida i fjor (veke 46) var sesonginfluensaen i ferd med å spreie seg. Av 4.588 testa hadde 92 fått påvist influensavirus. 17 pasientar var innlagde på sjukehus.

I år er situasjonen heilt annleis. 3.517 personar har vorte testa for influensa. Berre to har testa positivt, ifølgje FHI. Førre veke var det null positive prøver. Éin pasient er innlagd.

– Så langt er det svært få tilfelle av influensa i Noreg. Og viss det held fram slik, så er det ei god nyheit. For då vil ein ikkje ha behov for intensivplassar til influensapasientar. Vi treng dei intensivplassane i reserve viss det skulle bli mange som blir alvorleg sjuke av koronaviruset, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Fall i vår

Den låge influensasmitten har mykje å seie for kapasiteten på sjukehusa. I løpet av ein vanleg influensasesong er nemleg mellom 2.000 og 5.000 influensapasientar innlagde på sjukehus og over 200 av dei på intensivavdeling.

Då dei omfattande koronatiltaka vart innførte i mars, fekk òg den førre influensasesongen ein brå slutt. Dette har bidrege til at det ikkje har døydd fleire menneske enn normalt i 2020, sjølv om vi står midt i ein dødeleg koronapandemi.

Tvert imot har langt færre døydd eller trunge sjukehusbehandling for covid-19 så langt, enn det som er vanleg for sesonginfluensa.

Langt fleire innlagde

Samanliknar ein til dømes med influensasesongen 2017/18, som var spesielt hard, er ein ikkje i nærleiken av same talet på innlagde og talet på dødsfall for covid-19 så langt.

Totalt er 1.809 pasientar med covid-19 vorte innlagde på norske sjukehus, 291 av dei på intensivavdeling, ifølgje FHIs siste vekerapport. 306 er så langt døde.

I løpet av influensasesongen i 2017/18 hadde ein 5.147 innlagde på sjukehus med influensavirus og 379 på intensivbehandling. Faktisk antok FHI at det reelle talet på innlagde var 7.600. Relativt sett hamnar færre influensapasientar enn covid-19-pasientar på intensivavdeling.

– 2017/18 var ein influensasesong som belasta intensivkapasiteten betydeleg, og vi er opptekne av å unngå å få influensa i år med så mange som blir smitta og alvorleg sjuke som vi hadde den sesongen, seier Stoltenberg.

Over 1.000 døde

Derfor har FHI i år kjøpt inn og distribuert meir influensavaksine enn normalt.

FHI antek at 1.400 døde av influensa i 2017/18. Det er eit høgt tal, men slett ikkje heilt unormalt.

– Når vi seier at det er rundt 1.000 stykke som døyr som følgje av ein sesonginfluensasesong, er det eigentleg eit statistisk tal. Det er ikkje slik at vi alltid har verifisert at det er influensa som forårsaka dødsfallet, men vi ser at i periodane som har hatt stigning i influensa, så har ein hatt ei høgare døyelegheit, understrekar helsedirektør Guldvog.

– Ikkje smertefritt

Både Guldvog, Stoltenberg og helseminister Bent Høie (H) er veldig tydelege på at vi hadde hatt ein langt meir alvorleg situasjon i år utan dei inngripande koronatiltaka.

Høie påpeikar at influensasesongen 2017/18 viser at ein hadde kapasitet til å handtere ein sånn situasjon i seg sjølv. Men det var altså utan covid-19 i samfunnet.

– Men når influensasesongen er tøff, så er òg arbeidsbelastninga på sjukehusa våre tøff. Det er ikkje sånn at det er smertefritt. Det er ei av årsakene til at vi er så tydelege på vaksinasjon i risikogruppa, for ein ønsker ikkje å ha den typen ekstra belastning, seier Høie til NTB.(©NPK)